УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

Орган за контрол, ЦПО

Орган за контрол, ЦПО

 • Измерване факторите на работната среда, ел.измервания
 • Обучения за квалификационни групи по електробезопасност

ОКА „Евро Ай Ти Си Контрол“

 • 0887 868332
 • 0894 305 703
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • https://nek-plovdiv.com

Системи за управление OHSAS, ISO

Разработване и внедряване на системи за:

 • Качество
 • Околна среда
 • Здраве и безопасност
 • Енергийна ефективност
 • В съответствие със стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
 • Вътрешни одити

инж. Люба Хр. Рачева - водещ одитор към ИА на БСА

 • 0878114007
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управление отпадъци

„Еко-Резулт“ ЕООД притежава богат професионален опит в управлението на отпадъци. Предмет на дейност на фирмата е събиране на отпадъци, транспортиране на отпадъци, депониране на отпадъци, опасни отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци. Притежаваме необходимите разрешителни за извършване на дейността ни, както и добре обучени екипи.

Другата услуга, предлагана от фирмата, е в насока екологични разработки, екологични консултации и обслужване на фирми, включващи:

 • Класификация на отпадъци;
 • Годишна и периодична отчетност за отпадъци;
 • Оформяне на кътове за временно съхраняване на отпадъци;
 • Други консултантски дейности, свързани с изпълнение на задълженията на фирмите по Закона за управление на отпадъци (ЗУО) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • Екологична отчетност;
 • Промени на регистрационни документи, разрешения и лицензи;
 • Цялостно обслужване на фирми.

„ЕКО - РЕЗУЛТ“ ЕООД

eco_result
Дейности с отпадъци

Регистрация:
ЕИК по Булстат: 202106495
Решение № 09-РД-387-01 от 27.10.2017 г. МОСВ РИОСВ П-в
Решение № 09-ДО-1114-00 от 16.11.2016 г. МОСВ РИОСВ П-в

Комуникации:

 • Офис: Гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. Григор Божков 6
 • 0888/51 26 51 - офис
 • 0889/216293 - T.Гешев
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • https://eco-rezult.com

НАССР системи, системи за самоконтрол

Професионално обслужване при изготвянето на:

 • Цялостно и/или технологично проектиране;
 • Разработване и внедряване на системи за управление безопасността на храните (НАССР, Добри земеделски практики, Добри производствени практики, Добри търговски и хигиенни практики, Технологична документация)
 • Консултации и поддържане на внедрени системи за управление /СУ/ (актуализиране и контрол на функционирането на елементи от СУ, водене на записи - дневници).
 • Изработване и внедряване от високо квалифицирани специалисти на системи за самоконтрол за обекти, търгуващи с храни: магазини, складове, павилиони, ресторанти, заведения за бързо хранене, сладкарници, кафетерии, цехове за преработка и пакетаж, детски кухни, сладкарски цехове и др. от високо квалифицирани специалисти.
 • Осигуряване на необходими дневници и книги. Обучение на персонала.

Инж. П. Димова

 • 0899198486
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

„БУЛНОРМ-1“ ЕООД

 • Офис: Гр. Пловдив, ул. Иван Вазов 40
 • 0899233595, 032517741
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Професионална борба с вредители

Борба с вредители

 • Професионална борба с вредители;
 • Договори за ДДД с корпоративни клиенти;
 • Третиране срещу хлебарки, бълхи, кърлежи, мухи, гризачи и други вредители.

„Тони ДДД“ ЕООД

 • 0879403013
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • http://toniddd.bg
 • Тони ДДД - Борба с вредители

Технически надзор СПО

Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност

инж. Донка Попангелова

 • 0887449589
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Европейски програми и проекти

Подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове

„ИЮ Консулт“ ООД

 • 2А Frederic Joliot-Curie Str., fl. 3, ap. 6, Sofia 1113
 • Tel.: (+359) 2 439 8012
 • Mob: (+359) 888 827 188
 • Fax: (+359) 2 439 8019
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • https://www.euconsult.bg

Трудовоправни консултации

Трудовоправни консултации

Инж. Димитрия Танова

Експерт ЗБР бивш служител на ИТ Пазарджик

Методи Михайлов

Адвокат, консултант по ЗБУТ регистрация фирми

Адвокат Боряна Фиданина Койчева

Счетоводни услуги

Пловдив

Ани Муховска

 • 0884613919
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Бистра Борисова - „Киал Консулт“ ЕООД

 • 0887 21 81 45
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Румен Синикчийски - „Сириус“ ООД

 • 0884444158
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Янка Айвазова - БПО България

 • 0877 13 17 22
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • https://bpo-bg.com

Ласка Петрова

 • 0887 27 34 53
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мариана Бабекова

 • 0887 54 89 77
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

„ПИ КОНСУЛТ 777“ ЕООД

 • +359 888 401177
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • http://www.piconsult777.com

„Авангард“ ЕООД

 • 0888 23 92 59
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЕТ „Стела Комерс - Стоилка Попова“

Стоилка Попова

 • 0886 46 19 49
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Валентина Димитранова

 • 0898 62 48 93
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мариета Цокова

 • 0887 98 87 34
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Маринов

 • 0885 99 33 98
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пепа Карагьозова

 • 0898457216
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Счетоводна къща ЕТ „ТОПЛАСТ - Сияна Иванова“

 • 0898 66 10 68
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • http://top-account.net

„Скила“ ООД

 • 0899488161
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Видка Илиева

 • 0894 31 08 21
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кристон консулт ЕООД

Консулт Петрови 2013 ООД

Карлово

Донка Цонкова

 • 0888248700
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пепа Нанкина

 • 0888 79 05 30
 • 0888 80 36 16
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Рачеви ООД - Лалка Рачева

 • 0888 28 84 00
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Асеновград

Стоян Николов

 • 0889 234061
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Галина Борисова

 • 0898 45 15 64
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Красимира Петрова

 • 0889 85 87 40
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дигитални услуги

Управление на онлайн репутация, тестване софтуер

„ОРМ.БГ“ ООД - Калин Василев

Интернет услуги

 • изработка на уебсайт
 • онлайн магазин
 • разработка на мобилни приложения
 • Интернет приложения или софтуер по поръчка

Софтуер СТМ - инж. Димитър Лазаров; „Ви Ел Криейт“ ЕООД

 • Офис: София, п.к. 1618 бул. Братя Бъкстон 40 ет.3, офис 17
 • +359 (885) 800229
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • https://www.tmsystem.info

Календар по ЗБУТ до 5 човека

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

Прочети още...

Календар по ЗБУТ над 5 човека

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

Прочети още...

Календар по ЗБУТ над 50 човека

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на СТМ "БУЛНОРМ-1" за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

Прочети още...

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.