Полезна информация относно COVID-19

 • 1-COVID-19 png Често измивайте ръцете си със сапун и дезинфектант!
 • 1-COVID-19 png Избягвайте близък контакт!
 • 1-COVID-19 png Останете у дома, ако сте болен!
 • 1-COVID-19 png Покривайте устата и носа си при кихане и кашляне!
 • 1-COVID-19 png Носете маска за лице, ако сте болен!
 • 1-COVID-19 png Почиствайте и дезинфектирайте редовно!

10 прости правила за предотвратяване на разпространението на Коронавирус-19 (COVID-19)

 1. Измервайте телесната температура на входа на дружеството. Не допускайте влизането на работещи и външни посетители с температура над 37,0°С. Не допускайте влизане на външни лица без маски.
 2. Поставете плакати, които насърчават работещите да остават вкъщи, когато са болни със симптоми на коронавирус (температура над 37,0°С, кашлица, затруднено дишане).
 3. Поставете на видни места информационни постери, които насърчават миенето на ръце (със сапун и вода за най-малко 20 секунди) и дезинфектирането им (с дезинфектант на алкохолна основа с най-малко 60-95% алкохол).
 4. Осигурете на достъпни за всички работещи места сапун, вода и дезинфектант и при необходимост осигурете маски.
 5. Направете график за по-често почистване дезинфектиране на работните места, помещенията за почивка и хранене, дръжките на вратите и други общодостъпни повърхности и предмети, дезинфектиране на санитарно-битовите помещения с хлорна вар.
 6. Редовно да се проветряват работните помещения.
 7. Ограничете преките контакти между работещите и на работещите с външни лица.
 8. Организирайте изолиране на разболяло се лице на територията на дружеството със симптоми на коронавирус или грип до идване на здравните служби.
 9. Осигурете тъкани и кошчета за отпадъци, облицовани с найлонов плик, така че да могат да се изпразнят, без да контактуват със съдържанието им.
 10. Ограничете пътуванията в региони с разпространение на коронавирус.

Как се пренася COVID-19 (.docx)

Как да се предпазим от COVID-19 (.docx)

ИНСТРУКЦИЯ - място за изолация (.docx)

План за действие (.docx)

COVID-19: Препоръки към предприятията (.docx)

РЕШЕНИЕ №РД-20-45/17.03.2020 г. на Областния кризисен щаб - Пловдив (.pdf)

Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (.pdf)

Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. на Министъра на МТСП


Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.