• СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ!

  Уважаеми клиенти,

  С идеята да Ви улесним, предприехме разширяване на предоставяните от нас услуги, като станахме застрахователен агент.

  След като проучихме пазара и различните възможности, се спряхме да станем представители на ВръзкаЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.

  Ако имате желание, можете да се възползвате от възможността да застраховате при нас. Естествено, като наши клиенти ще ползвате отстъпки.

  Прочети още ...

 • ИЗРАБОТКА НА СИСТЕМИ ЗА САМОКОНТРОЛ!

  Изработване и внедряване от високо квалифицирани специалисти на системи за самоконтрол за обекти, търгуващи с храни: магазини, складове, павилиони, ресторанти, заведения за бързо хранене, сладкарници, кафетерии, цехове за преработка и пакетаж, детски кухни, сладкарски цехове и др.

  Прочети още ...

 • Необходими документи за пре инспекцията по труда

  I. За потенциални клиенти:


  1. Анализ условията на труд във фирмата (преглед фирмена документация по осигуряване на ЗБУТ, оглед работни помещения процеси и организация на дейността)

  Прочети още ...

 • Календар по ЗБУТ

  КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на СТМ "БУЛНОРМ" за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

  Прочети още ...

 • Нашата оферта

  Годишно обслужване на работещите съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина - ДВ. бр.14/2008 г.

  Прочети още ...