Обучение ЗБУТ

ЗБУТ Термини и определения

Нормативна уредба за осигуряване на ЗБУТ.doc

Държавна политика и управление на дейността за осигуряване на ЗБУТ.doc

Фирмена политика и организация на дейността за босигуряване на ЗБУТ.doc

Права, задължения и отговорности на участниците.doc

Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите.doc

Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд.doc

Трудов травматизъм, професионлна заболяемост.doc

Социално партньорство. Права и задължения.doc

Изисквания за подбор, обучение, квалификация ....doc

Специална закрила на някои категории работници и служители.doc

Организация на контролната дейност. Ред и начин за извършване на контрола.doc

Първа долекарска помощ.pdf

Работа с видеодисплей.docx

Ръчна работа с тежести.docx


Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага.