Полезна информация относно COVID-19

Полезни връзки

Сайтове за връзка и новини:

Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»

Главна инспекция по труда е Изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика. Агенцията упражнява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство съгласно Кодекса на труда и специализиран контрол по спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за насърчване на заетостта, както и на други нормативни актове.

Министерство на труда и социалната политика

Сайтът на Министерството на труда и социалната политика на Република България

Министерство на здравеопазването

Сайтът на Министерството на здравеопазването на Република България

Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

EU-OSHA, създадена през 1996 г. от Европейския Съюз, със седалище в Билбао, Испания, е основният център за справка в областта на безопасността и здравето при работа.

Държавен вестник

Държавен вестник, на Република България

РЗИ Пловдив

Регионална здравна инспекция , град Пловдив

Сайтове на приятели:

«ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ»

Ние правим света по-сигурен!

Германо-българска самостоятелна медицинска лаборатория

Сайтът на Германо-българска самостоятелна медицинска лаборатория

Адвокатска кантора «Сидеров & Колеви»

Адвокатската кантора съветва и представлява български и чуждестранни физически и юридически лица по въпроси, свързани с търговското, гражданското, административното и наказателното право.

«АЛБА-СОФТ»/span>

«АЛБА-СОФТ» ООД е основана през 2003 г., като от 2007 година фирмата се занимава с уеб дизайн, разработването на софтуерни продукти, както и тяхното доставяне, интегриране и поддържане.

«ВЛАДИМЕР» ЕООД

«ВЛАДИМЕР» ЕООД е строителна фирма, специализирана в комплексното изграждане на сгради с жилищно и търговско предназначение.

АНИМАЦИИ

Забавен сайт за всякакви усмивки! Картинки, игри с турнири и награди, аватари, картички, тапети - анимирани, забавни, блестящи!